2.11.09

57ºS ALL JAPAN KENDO CHAMPIONSHIPS


Como habitualmente, é no dia 3 de Novembro, na próxima 3ª feira, que a Zen Nippon Kendo Renmei organiza o seu (57º) All Japan Kendo Championships, o campeonato nacional de kendo do Japão, no Nippon Budokan de Tokyo.
Senhoras e senhores, eis a lista dos competidores para o 57º Zen Nippon Kendo Renmei Senshuken Taikai:

Primeira Ronda
Shiai-jo Nº 1
01 Teramoto (Osaka) - Norimoto (Tottori)
02 Shikano (Yamanashi) - Wakō (Hokkaido)
03 Hamada (Shizuoka) - Fujita (Gunma)
04 Nitta (Fukui) - Furukawa (Saga)
05 Inage (Aichi) - Watanabe (Yamagata)
06 Koiso (Ibaraki) - Sugiyama (Wakayama)
07 Gonpei (Tokyo) - Hayashida (Nagasaki)
08 Kinoshita (Kagawa) - Kajiya (Okayama)
09 Mori (Fukuoka) - Someya (Chiba)
10 Harada (Fukushima) - Nakano (Kyoto)
11 Takashima (Hiroshima) - Kamiuto (Kagoshima)
12 Fujii (Hyogo) - Uchimura (Tokyo)
13 Takenaka (Shiga) - Tanioka (Mie)
14 Yoneyama (Ishikawa) - Yoneya (Saitama)
15 Shigematsu (Oita) - Takanabe (Kanagawa)
16 Kondō (Tokushima) - Tsuchida (Akita)
Shiai-jo Nº 2
17
Shimogawa (Fukuoka) - Takahashi (Aichi)
18 Shōdai (Kanagawa) - Ōishi (Osaka)
19 Imoto (Saitama) - Omura (Shimane)
20 Suzuki (Iwate) - Nakama (Okinawa)
21 Oka (Niigata) - Yamashita (Miyazaki)
22 Fujisawa (Hokkaido) - Takahashi (Tokyo)
23 Uga (Koichi) - Tomita (Tochigi)
24 Takemura (Nara) - Imafuji (Gifu)
25 Sasahara (Aomori) - Inoue (Toyama)
26 Harada (Tokyo) - Kondō (Ehime)
27 Honda (Fukuoka) - Higashinaga (Saitama)
28 Matsumoto (Osaka) - Matsumoto (Kanagawa)
29 Sakaki (Yamaguchi) - Koiso (Ibaraki)
30 Mizobe (Nagano) - Furusawa (Kumamoto)
31 Matsumura (Hyogo) - Itami (Chiba)
32 Endō (Miyage) - Takasaka (Shizuoka)

Sem comentários: